Visie en historie

 

De visie van Rooilijn is om een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk in de ruimtelijke ordening. Dat doet het blad door een podium te bieden aan een variëteit aan auteurs uit verschillende werkvelden en met verschillende achtergronden. Rooilijn publiceert artikelen die interessant en relevant zijn voor zowel onderzoekers als beleidsmakers. Telkens proberen we de relatie tussen die twee werelden te leggen en ook te problematiseren: Hoe kunnen we praktijkproblemen en oplossingen analyseren? En welke praktijkrelevantie hebben academische studies? Welke nieuwe ideeën spelen in de vakwereld? Wat kan het kleine Nederland leren van voorbeelden elders? Het doel van Rooilijn is om hier goed leesbare en goed onderbouwde stukken over te publiceren die het vakgebied verder helpen. Een kritische redactie beoordeeld alle teksten en helpt auteurs de boodschap helder over te brengen. Artikelen van een ervaren hoogleraren, beleidsmakers, consultants , tot die van een student met een mooi scriptieonderzoek vinden hun weg in Rooilijn.