Alexander Woestenburg

 

Alexander Woestenburg (1986) is planoloog en promoveert aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het onderwerp grondbeleid. Zijn onderzoek richt zich op de institutionele aspecten van de prijsvorming van grond en de relatie tussen actief gemeentelijk grondbeleid en ruimtelijke planvorming. Van 2010 tot 2014 werkte Alexander daarnaast als wetenschappelijk adviseur bij de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur aan projecten over krimp, de toekomst van het ruimtelijk beleid en de potentiële ruimtelijke impact van alternatieve economische systemen.

 

 

Zijn interresse gaat uit naar onderwerpen op het snijvlak van economie, rechten en ruimtelijk beleid.

 

 

Alexander is sinds 2014 lid van de redactie van Rooilijn.