Astrid Druijff

 

Astrid Druijff heeft de master Planologie aan de UvA gevolgd. Sinds kort werkt ze bij een start-up in kleinschalige woningbouw in Amersfoort.