Gerben Helleman

 

Gerben Helleman, 1977, is sinds 2018 de trekker
van de rubriek ‘recensies en signalementen’. Hij schrijft
regelmatig over stedelijke vraagstukken, sinds 2011 ook op
zijn eigen blog (http://stadslente.blogspot.nl/) over de
relatie tussen de geplande en geleefde stad.
Sinds 2017 werkt hij enkele dagen per week als coördinator
van het landelijke lectoratenplatform Stad en Wijk.
Daarnaast werkt hij al geruime tijd bij een woningcorporatie
in Den Haag; eerst als sociaal projectleider en daarna als
teamleider en senior beleidsmedewerker. Daarvoor was hij
werkzaam als onderzoeker en adviseur bij verschillende
kennisinstellingen met betrekking tot stedelijke
vernieuwing en het realiseren van een integrale wijkaanpak.
Tips voor interessante publicaties kunnen gestuurd worden
naar naar recensie@rooilijn.nl.