Jasper Reijenga

 

Jasper Reijenga (1987) heeft Future Planet Studies en Planologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Voor zijn bachelorscriptie richtte hij zich op de luchtkwaliteit en het gemeentelijk fietsbeleid in Amsterdam. Na veelvuldig gereisd te hebben en een jaar in Amerika te hebben gewoond begon hij aan de master Urban and Regional Planning (UvA). Daar richtte hij zich op Aquaponics vanuit een Urban Metabolism perspectief, terwijl voor zijn masterscriptie Transit Oriented Development in China vanuit een transitie perspectief centraal stond. Hoewel een scriptie rond de financiering van duurzame infrastructuur aanvankelijk de voorkeur had, is dat er niet van gekomen. Werkervaring heeft Jasper rond sales, branding en strategie. Vanwege een recent afgerond web-development bootcamp is hij erg geïnteresseerd in de toepassing van ICT op planologische duurzaamheidsvraagstukken.