Rooilijn Kenniskring #1: De Jonge Stedeling

 

Op 3 maart 2014 vond voor het eerst een Rooilijn Kenniskring plaats bij Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Het thema ‘De jonge stedeling’ stond deze avond centraal. Dit thema hangt samen met het themanummer dat is uitgebracht in december 2013.

 

De Amsterdamse woningmarkt zit volkomen op slot, na jarenlang zwoegen in de collegebanken is het haast onmogelijk om aan een vaste baan te komen, en het nachtleven wordt door allesvernietigende regelgeving steeds een beetje saaier. Het zijn veelgehoorde belemmeringen waar jonge stedelingen tegenaan lopen. En dat terwijl juist deze groep steeds vaker als onmisbaar wordt beschouwd voor de economie en dynamiek in de stad. Maar in hoeverre biedt Amsterdam het ‘talent van morgen’ voldoende ruimte om zich te ontplooien?

 

Op verschillende terreinen wordt er al geëxperimenteerd met aangepaste regelgeving om jong en creatief talent meer tegemoet te treden. Zo is Stadgenoot recent gestart met een pilot voor vijfjarencontracten voor starters, om de doorstroom op de woningmarkt te vergroten. En ook in het nachtleven is tijdelijkheid de succesformule van de afgelopen jaren. Maar er zitten ook keerzijden aan deze tijdelijkheid, vooral voor ondernemers die meer tijd nodig hebben om hun initiatief ook echt winstgevend te maken.

 

Gesteld kan worden dat een deel van de jonge stedelingen zich uitstekend redt, al flexwerkend in hippe koffiezaken, met een tijdelijk huurcontract op zak. Maar er schuilen nog voldoende uitdagingen in het sluiten van een compromis tussen de verworvenheden van eerdere generaties en het creëren van voldoende flexibiliteit ten behoeve van jonge stedelingen.

 

Kenniskring De Jonge Stedeling1 Kenniskring De Jonge Stedeling2 Kenniskring De Jonge Stedeling3 Kenniskring De Jonge Stedeling4 Kenniskring De Jonge Stedeling5 Kenniskring De Jonge Stedeling6