Lustrumnummer – 50 jaar toekomst

 

Oproep artikelopzetten jubileumnummer Rooilijn

50 jaar toekomst

Rooilijn, tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening, bestaat dit jaar 50 jaar. Deze mijlpaal wordt gevierd door o.a. een jubileumnummer met als thema ’50 jaar toekomst’. Ruimtelijke wetenschappen en de ruimtelijke ordening in het bijzonder worden gekenmerkt door toekomstgerichtheid, vaak gestoeld op een kritisch blik op heden en verleden. Het Tuinstadmodel van pionier Howard en de decennialange zoektocht naar de sociale en economische waarde van een diverse stad getuigen hiervan. Ruimtelijke toekomstbeelden en ruimtelijk beleid worden steeds gevoed door inzichten uit verwante sociale en ruimtelijke wetenschappen; van sociale geografie tot demografie en van stadssociologie tot economische geografie.

 

In het jubileumnummer ’50 jaar toekomst’ willen we met u, vanuit verschillende disciplines, terug- en vooruitkijken. Terugkijken om te analyseren wat theorieën, dominante concepten en praktijken uit het verleden ons gebracht hebben. Vooruitkijken naar wat actuele ontwikkelingen kunnen betekenen voor de maatschappij en gebouwde omgeving, en de rol die de sociaal-ruimtelijke wetenschappen en praktijk daarin spelen hebben. Wat betekenen bijvoorbeeld de toenemende ongelijkheid tussen en binnen regio’s, de transitie naar hernieuwbare energie en de toepassing van nieuwe technologieën voor de inrichting en organisatie van stedelijke en landelijke gebieden?

 

Zes brede themavelden of invalshoeken staan hierbij centraal:

  1. Demografie;
  2. Duurzaamheid;
  3. Sociale ontwikkeling;
  4. Economie;
  5. Vervoer en mobiliteit;
  6. Technologie.

 

We nodigen geïnteresseerden uit om vanuit wetenschap en praktijk artikelopzetten in te dienen voor het jubileumnummer van Rooilijn waarin onderzoek gepresenteerd wordt, gereflecteerd wordt en/of vooruitgekeken wordt op één of meer van zes bovenstaande thema’s. De deadline voor het indienen van een artikelopzet is 29 mei 2017. Het nummer verschijnt in november 2017. Een artikelopzet is ongeveer 1 A4 lang en gaat in ieder geval in op:

  • De focus van het artikel, in de vorm van een doelstelling en/of onderzoeksvraag;
  • De toegepaste onderzoeksmethode(n);
  • De (voorlopige) bevindingen/conclusies;
  • De positie binnen het thema van het themanummer.

 

U kunt uw artikelopzet sturen naar info@rooilijn.nl. Begin juni zal contact opgenomen worden met de opzet-indieners en al dan niet gevraagd worden een eerste versie van het artikel te schrijven. De tekst van de oproep is hier te vinden.