Artikel schrijven

 

Als je voor Rooilijn wil schrijven staat in de aanwijzingen voor auteurs omschreven waaraan een artikel moet voldoen. Idealiter ontvangt Rooilijn eerst een korte opzet (circa één A4 lang) waarin in ieder geval een focus in de vorm van een doelstelling of onderzoeksvraag, de toegepaste onderzoeksmethode, de bevindingen en een (voorlopige) conclusie is opgenomen.

 

De uiteindelijke beslissing of en wanneer een artikel wordt geplaatst wordt genomen door de redactie. De redactie kan altijd een artikel weigeren of doorschuiven naar een volgend nummer.