Sigrid Heirman

 

Sigrid Heirman is architect ruimtelijk planner. Op de Universiteit Antwerpen is ze aangesteld als doctoraatsonderzoeker met als werktitel ‘waarom wordt niet duurzaam grondgebruik bestendigd?’ met als case publieke huisvesting in Paramaribo, Suriname.

Ze is geïnteresseerd in strategische ruimtelijke planning, beleidsimplementatie, institutionele veranderingen en woonbeleid. Haar belangrijkste onderzoeksveld is Suriname met een regionale blik naar de Caraïben. Ze zit in de achtergrondredactie.