Ontstaansgeschiedenis

 

In 1968 kwam het Planologisch en Demografisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam voor het eerst uit met Mededelingen. In 1977 kreeg dit blad de naam Rooilijn en de eerste themanummers werden uitgegeven. Sindsdien is Rooilijn langzaam getransformeerd tot het tijdschrift dat het nu is. De universitaire integratie tussen de vakgebieden van de planologie en de sociale geografie en internationale ontwikkelingsstudies aan de Universiteit van Amsterdam heeft het blad een wat breder profiel gegeven. De Rooilijnredactie is in de loop der jaren ook gediversifieerd: redactieleden komen lang niet allemaal meer vanuit de universiteit maar zijn bijvoorbeeld ook werkzaam bij gemeenten, adviesbureaus, woningcorporaties of de rijksoverheid. Ook de doelgroep van Rooilijn is verbreed van docenten en studenten naar de hele professionele wereld van ruimtelijke ordening. Door middel van Rooilijn Kenniskring evenementen is het blad al veel meer dan een papieren uitgave alleen geworden.

 

In 2018 hoopt Rooilijn haar 50 jarig jubileum te vieren, Door middel van een betere digitale ontsluiting van de artikelen probeert Rooilijn haar relevantie te vergroten als platform voor kritische discussies over wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening.