Tweede Demografische Transitie nog lang niet uitgetrild

In de tweede helft van de vorige eeuw manifesteerde zich een nieuw demografisch patroon: het kindertal zakte in de Westerse wereld tot onder vervangingsniveau en het vanzelfsprekende huwelijk werd een optioneel ideaal. De overgang naar het nieuwe regime werd aangeduid als Tweede Demografische Transitie. Dit impliceert dat hier sprake is van een stabiele fase, wat allerminst het geval is. Onzekerheid in de vorm van flexibele banen raakt de patronen van relatie- en gezinsvorming. Ook verhuizen mensen steeds vaker naar steden. Er lijkt sprake te zijn van structurele veranderingen. Zijn dit signalen van naschokken van de demografische transitie of zullen de veranderingen uiteindelijk toch meer zijn dan naschokken?

 

Lees hier het hele artikel van Jan Latten.