Uit de praktijk – Samen dromen, durven, denken en doen, door: Rick van den Berg

Samen dromen, durven, denken en doen

Uit de praktijk, door Rick van den Berg

Vroeger deed de overheid in het ruimtelijke domein het ‘goede’ als volgens de door hen opgestelde regels gehandeld was. Als het volgens die regels ingepast werd. ‘We’ waren bezig met het ordenen van ruimte. Dat werkt niet langer: de ruimtelijke impact van de grote maatschappelijke opgaven is fors. Het vinden van een beter evenwicht tussen en het combineren van activiteiten en waarden is cruciaal. Denk aan wonen, economie, natuur en energie, en waarden als veiligheid, gezondheid en omgevingskwaliteit. Onze opgave: hoe omschrijf je die nieuwe werkelijkheid in een Omgevingsvisie, die inspirerend is én richting geeft?

Meer lezen? Lees het hele artikel hier.