Van geen wijken weten?

Robbin-Jan van Duijne

 

Precies een jaar geleden werd in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam het nationaal debat ‘Van Geen Wijken Weten’ georganiseerd. De fine fleur van professionals uit de wijkaanpak discussieerden met elkaar over het gevoerde corporatiebeleid in kwetsbare wijken. Tijdens dit debat werden kritische vragen gesteld over de manier waarop de woningcorporatie haar maatschappelijke taak benadert. Daarbij was men het er over eens dat de corporatie inderdaad van geen (uit-)wijken weet bij haar aanpak van kwetsbare wijken. Maar is dit nu wel echt zo?

 

Lees hier het hele artikel.