Willem Salet – Pragmatisme als grondslag: planologie in Amsterdam

Het onderzoek van de programmagroep planologie aan de Universiteit van Amsterdam is de laatste twintig jaar toegespitst op de transitie van grootstedelijke ruimten in internationaal vergelijkend perspectief. Met als kernvraag; hoe kunnen ruimtelijke interventies zinvol werken in een complexe en veranderlijke stedelijke orde? De theoretische grondslagen voor dit onderzoek zijn ontleend aan het pragmatisme en de methodiek aan het institutieonderzoek in de sociale wetenschappen.

 

Klik hier om het hele artikel te lezen.