Rooilijn
Rooilijn is een open en toegankelijk digitaal platform voor kennisuitwisseling en debat over de ruimtelijke ordening en de gebouwde omgeving. In deze nieuwsbrief ontvangt u de laatste bijdragen.

ARTIKELEN

Lerende gebiedsontwikkeling voor veerkrachtige steden

Door de complexiteit van transitieopgaven in de maatschappij wordt de onzekerheid en onvoorspelbaarheid in gebiedsontwikkeling steeds groter. Gebiedsontwikkeling is daarmee een ingewikkeld proces zonder een duidelijk begin- en eindpunt. Dit artikel betoogt dat leren de kern van dat proces is, en schetst daarom een perspectief op ‘lerende gebiedsontwikkeling’. Lerende gebiedsontwikkeling heeft de potentie in zich om zowel het proces als …

Meer lezen
Lerende gebiedsontwikkeling voor veerkrachtige steden
Themanummer 'Ruimte en ondergrond' (deel 2)
Klimaatadaptatie, de transitie naar duurzame landbouw en de energietransitie brengen de ondergrond volop in de belangstelling. Onze Rooilijn-themareeks ‘Ruimte en Ondergrond’ verkent de relatie tussen deze opgaven, de rol van de ondergrond daarin en de inbedding daarvan in ruimtelijke ontwikkeling (de zogenaamde 3-D ordening). Hieronder de twee meest recente artikelen:

Informatiestromen organiseren tussen boven- en ondergrond

Het integreren van ondergrondse en bovengrondse informatie in ontwerpen van infrastructurele projecten vergt een continue stroom van informatie over bestaande ondergrondse infrastructuur binnen een projectteam dat aan een bovengronds project werkt. Het is een bekend fenomeen dat de beschikbaarheid van informatie over ondergrondse infrastructuur vaak gebrekkig is en onvoldoende wordt uitgewisseld tussen onder- en bovengrondse specialisten. Toch is nog weinig …

Meer lezen
Informatiestromen organiseren tussen boven- en ondergrond

3D-ordening: lessen uit de praktijk

Een professionele benadering van ruimtelijke ontwikkeling vraagt dat alle relevante onderwerpen voor een gebiedsontwikkeling in een gestructureerd proces landen in uitvoerbare visies, plannen en projecten. Het accent ligt daarbij op de bovengrond. Niet onlogisch, omdat de belangrijkste opgaven in het fysieke domein in de bovengrond lijken te spelen. 3D-ordening graaft “dieper” en benadert de boven- en ondergrond als één geheel. …

Meer lezen
3D-ordening: lessen uit de praktijk

RECENSIES & SIGNALEMENTEN

Designing Streets for Kids

Spelen is een belangrijk mensenrecht, zoals vastgelegd in de UN Convention on the Rights of the Child. Hierin staat aangegeven dat ieder kind het recht heeft op vrije tijd, spel en deelname aan culturele en artistieke activiteiten. Buitenspelen vormt daar een belangrijk onderdeel van. Oftewel het spontaan spelen en ontdekken in een buitenomgeving. Dit kan met of zonder de aanwezigheid …

Meer lezen
Designing Streets for Kids

Anthropology for Architects: social relations and the built environment

Wat kunnen architecten leren van antropologen? Oftewel: wat kunnen ontwerpers van gebouwen leren van de wetenschap die de sociaal en culturele leefwereld van mensen bestudeert? Dit is de centrale vraag die in dit Engelstalige boek wordt onderzocht. Een belangrijke zoektocht omdat het fysieke en sociale domein in veel gevallen nog veel van elkaar kunnen opsteken. Als is het maar om …

Meer lezen
Anthropology for Architects: social relations and the built environment

COLUMNS

Hedendaagse romantiek

Dagblad Trouw meldt op voorspraak van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Vereniging Natuurmonumenten dat in de afgelopen tijd nogal wat kasteelruïnes in het Nederlandse landschap als trouwlocatie zijn ontdekt. Ik zie de filmische scènes meteen voor me. Om de catering ter plaatse te laten functioneren zijn misschien wat voorzieningen nodig geweest. De romantische atmosfeer is ook wat …

Meer lezen
Hedendaagse romantiek

Een minister van Ruimte?

Het College van (scheidend) Rijksadviseurs pleit voor een minister van Ruimte. Ha, dacht ik, weer een stapje terug naar het ministerie van VROM. Een soortgelijk pleidooi voor een minister van Wonen lag er al. Ik ben echter bang dat de geschiedenis zich niet zo gemakkelijk laat terugdraaien. Dat ministerie zou natuurlijk niet VROM heten, want al voor de opheffing daarvan …

Meer lezen
Arnold Reijndorp

UIT DE OUDE DOOS

Een artikel uit het rijke verleden van Rooilijn, dat nog altijd actualiteitswaarde heeft.

Een nieuwe omgang met landschap in de Zuidvleugel

In de Zuidvleugel ligt tussen de stedelijke kernen een open gebied met veel potentie. Door de continue ruimteclaims vanuit de steden is het open landschap van de Zuidvleugel stukje voor stukje afgeknabbeld. Dit komt omdat het landschap lange tijd als contramal van de steden is gezien. Het landschap van de Zuidvleugel kan echter een veel grotere waarde hebben als het …

Meer lezen
Een nieuwe omgang met landschap in de Zuidvleugel

DEEL JE KENNIS!

Rooilijn is er voor en door professionals uit de vakwereld. Rooilijn nodigt onderzoekers, adviseurs, beleidsmakers, strategen, wetenschappers en studenten van harte uit om een artikel te schrijven!
Wil je een relevant onderzoek aan een breder publiek presenteren, heb je een interessante analyse van een praktijkprobleem of heb je een mooie scriptie geschreven die een breder publiek verdient? Neem dan contact met ons op!
twitter linkedin