Rooilijn
Rooilijn is een open en toegankelijk digitaal platform voor kennisuitwisseling en debat over de ruimtelijke ordening en de gebouwde omgeving. In deze nieuwsbrief ontvangt u de laatste bijdragen.

ARTIKELEN

Spanning tussen wettelijk kader en acceptatie van ondergrondse energieopslag

Nieuwe toepassingen in de ondergrond moeten de energievoorziening helpen verduurzamen. Deze plannen ontmoeten echter vaak weerstand. Initiatiefnemers blijken zorgen van lokale belanghebbenden over veiligheid en impact op de leefomgeving onvoldoende weg te kunnen nemen. Waar ligt dit aan? En welke rol speelt het wettelijk kader bij de maatschappelijke acceptatie en inbedding van nieuwe vormen van ondergrondse energieopslag?

Meer lezen
Spanning tussen wettelijk kader en acceptatie van ondergrondse energieopslag

Ondergrondemancipatie in ruimtelijke planning: een agenda

De afgelopen maanden bracht Rooilijn een serie artikelen die de potenties van de ondergrond voor zaken als klimaatadaptatie, energietransitie en stedelijke verdichting in kaart brachten. Veel kansen, uitdagingen, obstakels en oplossingen zijn de revue gepasseerd. Dit afsluitende stuk reikt een agenda aan voor de emancipatie van de ondergrond in de ruimtelijke ordening.

Meer lezen
Ondergrondemancipatie in ruimtelijke planning: een agenda

STELLINGEN

Gezonde leefomgeving: kwestie van gedrag of gebied?

Hoe te komen tot een gezonde leefomgeving? Is aandacht voor de leefstijl van het individu voldoende of gaat het ook om een gebiedsgerichte benadering? Anna Herngreen van RUIMTEVOLK en Marloes van der Klauw van TNO gaan er met elkaar over in gesprek.

Meer lezen
leo-foureaux-2AKSYXynUCo-unsplash

Zonder extra infrastructuur en vervoer slibt ons land dicht

De Tweede Kamerverkiezingen zijn achter de rug. Maar wat zijn de toekomstplannen van de VVD en de Socialistische Partij voor wat betreft verkeer, (openbaar) vervoer en infrastructuur? Mark Harbers (VVD) en Cem Lacin (SP) delen hun mening.

Meer lezen
Verkeer en vervoer

Ruimtelijke ordening: wel een kader en daarbinnen ruimte geven

Hoe kijken VVD en D66 eigenlijk naar de ruimtelijke ordening? Wat zijn hun standpunten? Kelly Regterschot (VVD) en Faissal Boulakjar (D66) over de rol van het Rijk, mainports, natuur en woningbouw. En over Regionale Investeringsagenda’s (RIA’s) en een crisisbouwfonds.

Meer lezen
Ruimtelijke Ordening

RECENSIES & SIGNALEMENTEN

Stedenbouw: kern en perspectieven

De stedenbouwkunde schept de ruimtelijke condities voor het functioneren van de samenleving. De stedenbouw gaat immers niet alleen over het plaats bieden aan gebouwen in een bepaalde ruimte, maar schept via die inrichting ook de condities voor een leefbare, veilige en duurzame stad. Het boek Stedenbouw biedt een volledig overzicht van de belangrijkste ingrediënten van deze discipline.

Meer lezen
Stedenbouw: kern en perspectieven

Spatial Planning and Design for Resilience

Wereldwijd zijn er diverse steden die in de afgelopen decennia een snelle economische ontwikkeling hebben doorgemaakt, die gepaard is gegaan met bevolkingsgroei en verdichting, maar ook met bodemdaling en overstromingen. De traditionele ruimtelijke ordening is niet flexibel genoeg om in te spelen op de spanning tussen de natuurlijke omstandigheden en de snelle verstedelijking. Er is daarom behoefte aan een alternatieve benadering.

Meer lezen
Spatial Planning and Design for Resilience

COLUMN

Oubollig

De speelcontainers in Rotterdam moeten verdwijnen. Volgens Arnold Reijndorp is dit tekenend voor het technocratisch denken dat de basis vormt van de marktwerking in welzijn en zorg. Een denken dat zich steeds verder verwijdert van de alledaagse, maar complexe sociale werkelijkheid in wijken die voortdurend in beweging zijn.

Meer lezen
Arnold Reijndorp

DEEL JE KENNIS!

Rooilijn is er voor en door professionals uit de vakwereld. Rooilijn nodigt onderzoekers, adviseurs, beleidsmakers, strategen, wetenschappers en studenten van harte uit om een artikel te schrijven!
Wil je een relevant onderzoek aan een breder publiek presenteren, heb je een interessante analyse van een praktijkprobleem of heb je een mooie scriptie geschreven die een breder publiek verdient? Neem dan contact met ons op!
twitter linkedin