Rooilijn
Rooilijn is een open en toegankelijk digitaal platform voor kennisuitwisseling en debat over de ruimtelijke ordening en de gebouwde omgeving. In deze nieuwsbrief ontvangt u de laatste bijdragen.

ARTIKELEN

Visionaire planologie

"In een steeds complexere wereld is het tijd voor een visionaire planologie. Een planning die niet meer uitgaat van het idee van maakbaarheid, maar van geloofwaardige toekomstvisies op basis van ervaringen en de verbeeldingskracht van burgers", aldus Zef Hemel in zijn afscheidsrede als bijzonder hoogleraar …

Meer lezen
Visionaire planologie

Strijd voor het publiek domein

Stedelingen geven steeds vaker zelf vorm aan het publiek domein. Enerzijds door ernaar op zoek te gaan buiten de ruimtelijke grenzen van de openbare ruimte, anderzijds ook door de nadruk geleidelijk te verschuiven van een pure ruimtelijke vorm naar een belevingsvorm. De gedeelde ervaring van die openbare ruimte wordt daarbij steeds belangrijker. Laura Meulemans laat deze dynamiek zien aan de hand van de Middenvijver in Antwerpen …

Meer lezen
Strijd voor het publiek domein

Waarom is Rijksregie het antwoord op ruimtelijke opgaven?

De roep om een meer centrale en sturende rol van de Rijksoverheid op het gebied van ruimtelijke ordening neemt al enige tijd toe. Maar wat zijn precies de problemen die vragen om deze regie en wat houdt die regierol dan precies in? In dit artikel analyseren Jonas Geise en Arend Jonkman de bijdragen in landelijke kranten om inzicht te krijgen in wat voor regierol gewenst wordt en waarom dat een noodzakelijke of effectieve oplossing zou zijn

Meer lezen
Waarom is Rijksregie het antwoord op ruimtelijke opgaven?
Themareeks Degrowth

Beperkte bruikbaarheid van ontgroei in stedelijke ontwikkeling

Eén van de belangrijkste pijlers in het gedachtegoed binnen degrowth is het radicaal loslaten van een op groei geënte economie en samenleving. Maurice Hermans vraagt zich af wat dit betekent voor de stad en in hoeverre het ontgroei-gedachtegoed praktische handvatten biedt voor stedelijke ontwikkeling. …

Meer lezen
Beperkte bruikbaarheid van ontgroei in stedelijke ontwikkeling

RECENSIES & SIGNALEMENTEN

Een land waarover is nagedacht: hoe de planners Nederland vormgaven

De Nederlandse ruimtelijke ordening staat weer volop in de belangstelling. Het nieuwe boek van Han Lörzing - Een land waarover is nagedacht – golft mee op deze aandacht. Volgens Jannes Willems serveert het boek een cocktail van (algemene) geschiedenis, smakelijke anekdotes en eigen observaties over de ruimtelijke ordening van Nederland: "Die cocktail drinkt door de krachtige anekdotes lekker door."

Meer lezen
Een land waarover is nagedacht: hoe de planners Nederland vormgaven

Wij zijn de stad: de buitenwijk als kloppend hart

In het boek 'Wij zijn de stad' maakt Floor Milikowski de schaduwzijde van de neoliberale krachten op de stad zichtbaar. Als oplossing pleit ze onder andere voor meer aandacht voor de sociale dynamiek die in buitenwijken zichtbaar wordt. Martijn Ubink las het boek en geeft een recensie: "De kracht van het boek is dat het vlot is geschreven, een journalistieke insteek heeft en je het in één avond uitleest" …

Meer lezen
Wij zijn de stad: de buitenwijk als kloppend hart

Van plek naar gedeelde Wij~k

Stedelijke vernieuwing zorgt vaak voor een instroom van nieuwe bewoners met eigen sociale en culturele praktijken die sterk kunnen verschillen van de bestaande praktijken in de wijk. Hoe kan je aan de slag met het stimuleren van (positief) samenleven tussen verschillende bevolkingsgroepen in dit soort veranderende buurten? Onderzoekers van eCO-CITY van HOGENT vertellen het in dit handboek …

Meer lezen
Van plek naar gedeelde Wij~k

Home in a Hybrid World: or to dwell in a networked environment

Terwijl onze buitenwereld verandert in een steeds complexere en hybride netwerkwereld, loopt onze meest intieme plek - ons huis - het risico achterop te raken. Deze lijkt immers al tientallen jaren hetzelfde te zijn gebleven. Dit boek onderzoekt wat het betekent om een thuis te hebben in zo'n netwerkwereld. Het probeert antwoord te geven op de vraag wat de rol en positie van technologie is op onze woning

Meer lezen
Home in a Hybrid World: or to dwell in a networked environment

COLUMN

Hedendaagse ruimtelijke ordening

Wie is nu eigenlijk de auteur van de nationale omgevingsvisie? Is die er wel en wie zou deze regie moeten hebben? Dat is wat Wil Zonneveld, emeritus hoogleraar stedelijke en regionale planologie (Technische Universiteit Delft) zich afvraagt in zijn nieuwste column. Wat vindt u? …

Meer lezen
Hedendaagse ruimtelijke ordening
twitter linkedin 

DEEL JE KENNIS!

Rooilijn is er voor en door professionals uit de vakwereld. Rooilijn nodigt onderzoekers, adviseurs, beleidsmakers, strategen, wetenschappers en studenten van harte uit om een artikel te schrijven!
Wil je een relevant onderzoek aan een breder publiek presenteren? Heb je een interessante analyse van een praktijkprobleem? Of heb je een mooie scriptie geschreven die een breder publiek verdient? Neem dan contact met ons op!