Rooilijn
Rooilijn is een open en toegankelijk digitaal platform voor kennisuitwisseling en debat over de ruimtelijke ordening en de gebouwde omgeving. In deze nieuwsbrief ontvangt u de meest gelezen bijdragen in 2021. Veel leesplezier en fijne feestdagen!

ARTIKELEN

Stad voor steeds minder mensen toegankelijk

Om toegang tot het stedelijk leven te hebben moet je in of nabij de stad kunnen wonen, gebruik kunnen maken van publieke voorzieningen en je kunnen verplaatsen. Dat lukt steeds minder mensen. De Rli constateert in het advies Toegang tot de Stad dat de toenemende verschillen tussen burgers in de stad ongerechtvaardigd zijn en verder toenemen bij ongewijzigd beleid.

Meer lezen
DSC_0273 verkleind

Los van groei: diepgewortelde duurzaamheid voor de planologie?

Nieuwe ruimtelijke initiatieven ageren tegen het dominante economische groei-denken. Zij proberen op een andere manier invulling te geven aan de kwaliteit van leven. Maar wat kan de planologie precies met het ontgroei-denken? Deze themareeks zoekt naar antwoorden vanuit verschillende perspectieven: vanuit onderzoek en vanuit de praktijk; over voedsel, stedelijke ontwikkeling en de interne strijd van planologen die proberen anders te denken.

Meer lezen
degrowth-594870_1920

Hittebestendig ontwerpen

Sinds januari 2020 moet de factor hitte worden meegenomen in het beleid en ontwerp van de openbare ruimte. In de praktijk blijkt het moeilijk om concrete passende maatregelen te nemen. Op welke locaties moet je wat doen om ervoor te zorgen dat de woon-, werk- en leefomgeving hittebestendig wordt? De CoolKit kan als ontwerptool worden ingezet om maatregelen tegen hittestress op een strategische wijze in het ontwerp van de openbare ruimte te realiseren.

Meer lezen
Hittebestendig ontwerpen

Visionaire planologie

"In een steeds complexere wereld is het tijd voor een visionaire planologie. Een planning die niet meer uitgaat van het idee van maakbaarheid, maar van geloofwaardige toekomstvisies op basis van ervaringen en de verbeeldingskracht van burgers", aldus Zef Hemel in zijn afscheidsrede als bijzonder hoogleraar.

Meer lezen
Visionaire planologie

RECENSIES & SIGNALEMENTEN

Stedenbouw: kern en perspectieven

De stedenbouwkunde schept de ruimtelijke condities voor het functioneren van de samenleving. De stedenbouw gaat immers niet alleen over het plaats bieden aan gebouwen in een bepaalde ruimte, maar schept via die inrichting ook de condities voor een leefbare, veilige en duurzame stad. Het boek Stedenbouw biedt een volledig overzicht van de belangrijkste ingrediënten van deze discipline.

Meer lezen
Stedenbouw: kern en perspectieven

Ruimtelijke ordening: geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland, 1200-nu

Veel afgestudeerde planologen zullen bekend zijn met het boek van Van der Cammen en De Klerk over de geschiedenis van de Nederlandse ruimtelijke ordening. De eerste editie hiervan verscheen in 1986 en werd sindsdien regelmatig vernieuwd. Deze zomer verscheen opnieuw een geactualiseerde (en stevig ingedikte) versie van dit boek. Een recensie.

Meer lezen
Ruimtelijke ordening: geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland, 1200-nu

Hoe ik toch huisjesmelker werd: over woonarmoede en ongelijkheid

Waarom is wonen, vooral voor starters, zo duur geworden? Met deze simpele en belangrijke vraag neemt econoom en journalist Hans de Geus de lezers mee via een negental vlot geschreven hoofdstukken in dit populair geschreven boek waarin analyse en opinie verweven wordt.

Meer lezen
Hoe ik toch huisjesmelker werd: over woonarmoede en ongelijkheid

STELLING

De huidige participatieaanpak vertraagt de woningproductie

Gemeenten staan onder hoge tijdsdruk om het enorme woningtekort aan te pakken. De benodigde megaproductie van woningen moet tegelijkertijd ook voldoen aan verschillende ambities op het gebied van klimaatadaptatie, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Dit vraagt om een snel en doordacht deltaplan van professionals. En juist nu kunnen veel plannen niet op draagvlak in de buurt rekenen. Buurtbewoners en belangengroepen grijpen alle mogelijkheden aan om de planvorming te vertragen, met hoop op afstel.

Meer lezen
De huidige participatieaanpak vertraagt de woningproductie

De tijd van Welstand is voorbij

In Nederland is nagenoeg alles in het ruimtelijk domein geregeld. Zo ook de esthetiek. Tegelijkertijd is deze nauwe esthetische beoordeling aan kritiek onderhevig. Er zijn dan ook verschillende redenen waarom de tijd van Welstand voorbij is. Maar er zijn ook verschillende redenen om het vooral te behouden. Wat vind jij?

Meer lezen
De tijd van Welstand is voorbij

COLUMN

Heeft het Randstad-concept nog enig nut?

Werkend aan de afronding van een reader over de Randstad kwam als vanzelf de vraag op of het Randstad concept vandaag de dag nog enig nut heeft? Bij buitenlandse collega’s is de Randstad behoorlijk bekend. Steden als Rotterdam en Amsterdam, verscholen achter het label Randstad, konden opeens serieus de vergelijking doorstaan met echten wereldsteden als Londen of Parijs. Of toch niet?

Meer lezen
Heeft het Randstad-concept nog enig nut?

Fietsershaat

Er is een beweging in het denken over de inrichting van de stedelijke openbare ruimte, die ervoor pleit dat fietsers zouden moeten leren hun fietsen op verder gelegen plekken te parkeren en naar hun eindbestemming te lopen. Dit idee borduurt - onterecht - verder op de verandering in het denken over de auto.

Meer lezen
Fietsershaat
twitter linkedin 

DEEL JE KENNIS!

Rooilijn is er voor en door professionals uit de vakwereld. Rooilijn nodigt onderzoekers, adviseurs, beleidsmakers, strategen, wetenschappers en studenten van harte uit om een artikel te schrijven!
Wil je een relevant onderzoek aan een breder publiek presenteren? Heb je een interessante analyse van een praktijkprobleem? Neem dan contact met ons op!