Rooilijn
Rooilijn is een open en toegankelijk digitaal platform voor kennisuitwisseling en debat over de ruimtelijke ordening en de gebouwde omgeving. In deze nieuwsbrief ontvangt u de laatste bijdragen.

Met deze maand volop aandacht voor nieuwe publicaties in ons vakgebied: potentieel leesvoer voor op vakantie! En daarnaast een boeiend artikel en drie heerlijke columns.

ARTIKEL

Loodgenoten: sociale verbinding in Amsterdam-Noord

In oktober 2019 meldde het Parool dat drinkwater in honderden huizen in Amsterdam-Noord te hoge concentraties lood bevatte. Loodwaardes liepen op tot acht of negen keer het wettelijk toegestane maximum van tien microgram per liter. Het leidde tot een kraanwatercrisis. Woningcorporatie Ymere kende het probleem al jaren maar kwam pas in actie nadat kopers van corporatiewoningen het aankaartten.

Meer lezen
Loodgenoten: sociale verbinding in Amsterdam-Noord

RECENSIES & SIGNALEMENTEN

København: urban architecture and public spaces

Kopenhagen wordt gezien als een van de meest vooruitstrevende steden op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid. In de afgelopen jaren zijn er tal van nieuwe gebouwen en publieke ruimten ontwikkeld die - zowel architectonisch als stedenbouwkundig - volop inspiratie bieden en als voorbeeld kunnen dienen voor andere steden. Onlangs verscheen er een boek over deze projecten.

Meer lezen
København: urban architecture and public spaces

Teaching Urban and Regional Planning: innovative pedagogies in practice

Teaching Urban and Regional Planning: innovative pedagogies in practice
Als je een constructieve reflectie op onderwijs in Urban and Regional Planning voor sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid wilt lezen, dan is Frank en Da Rosa’s Teaching Urban and Regional Planning, Innovative Pedagogies in Practice het boek voor jou. Het is namelijk een verzameling van overdenkingen van verschillende auteurs over methoden uit de voorhoede van het onderwijs.

Meer lezen

Naar een nieuw Twents Productielandschap

De ondergrond staat in de belangstelling, zoals wij ook eerder in een themanummer van Rooilijn benadrukte. De ondergrond helpt namelijk bij maatschappelijke opgaven als de energietransitie en klimaatadaptatie. Tegelijkertijd is het gebruik van de ondergrond vaak onderwerp van debat en geregeld omstreden. Dit boek is een ruimtelijke, beeldende en ontwerpende verkenning van de potentie van de ondergrond voor de energietransitie in Twente.

Meer lezen
Naar een nieuw Twents Productielandschap

Exploring degrowth: a critical guide

Exploring degrowth: a critical guide
Degrowth and post-growth receive an increasing attention within geography and planning scholarship and practice. To date, articles, events, or online activities circle around the meaning of growth-independent thinking for spatial planning. Within a maturing debate, Vincent Liegey and Anitra Nelson aim to provide a critical guide to the field, its history, its translation into practice and political strategy and potential future avenues. The authors do not hide their ambition to foster a dialogue about radical alternatives.

Meer lezen

More than bike lanes: recognising the physical and social characteristics of urban cycling environments

Door het verkennen van de huidige sociaal-ruimtelijke dynamiek van het fietsen in Amsterdam op verschillende geografische schalen (straat, buurt, stad, regio), probeert dit Engelstalige proefschrift een beter inzicht te geven in de bepalende kenmerken van stedelijke fietsomgevingen. Daarbij is gebruik gemaakt van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden.

Meer lezen
More than bike lanes: recognising the physical and social characteristics of urban cycling environments

Hoe ik toch huisjesmelker werd: over woonarmoede en ongelijkheid

Hoe ik toch huisjesmelker werd: over woonarmoede en ongelijkheid
Waarom is wonen, vooral voor starters, zo duur geworden? Met deze simpele en belangrijke vraag neemt econoom en journalist Hans de Geus de lezers mee via een negental vlot geschreven hoofdstukken in dit populair geschreven boek waarin analyse en opinie verweven wordt.

Meer lezen

COLUMNS

Tijd voor de jongere generatie

We zijn een land van makers, van ingenieurs, van doen. Zo is ons land groot geworden. Denk aan de inpolderingen die al eeuwen plaatsvinden. Maar ook aan de naoorlogse woningbouw, de Vinex nog jaren later en Ruimte voor de Rivier. Volgens prof. Sandra Schruijer (Universiteit Utrecht), hebben we een grote neiging om problemen te willen oplossen, het zit in ons …

Meer lezen
Tijd voor de jongere generatie

Worstelen met de regio

Worstelen met de regio
In veel landen wordt geworsteld met de bestuurlijke aanpak van regionale ruimtelijke vraagstukken. Moet de bestuurlijke indeling worden aangepast? Zo ja, moet dat voor het hele land worden gedaan? Of zou een nieuwe bestuurlijke indeling zich kunnen beperken tot die regio’s waar de ruimtelijke samenhangen het sterkst zijn, zoals de grotere stedelijke regio’s met hun verstrengelde woningmarkten en intensieve mobiliteit? …

Meer lezen

Fietsershaat

Er is een beweging in het denken over de inrichting van de stedelijke openbare ruimte, die ervoor pleit dat fietsers zouden moeten leren hun fietsen op verder gelegen plekken te parkeren en naar hun eindbestemming te lopen. De Amsterdamse wethouder Ruimtelijke Ordening verwoordde het onlangs zo in De Volkskrant: "Mensen moeten leren dat ze hun fiets niet meer overal kunnen …

Meer lezen
Fietsershaat

DEEL JE KENNIS!

Rooilijn is er voor en door professionals uit de vakwereld. Rooilijn nodigt onderzoekers, adviseurs, beleidsmakers, strategen, wetenschappers en studenten van harte uit om een artikel te schrijven!
Wil je een relevant onderzoek aan een breder publiek presenteren, heb je een interessante analyse van een praktijkprobleem of heb je een mooie scriptie geschreven die een breder publiek verdient? Neem dan contact met ons op!
twitter linkedin