Artikelen

Strijd om de straat in de Amsterdamse Wallen

Strijd om de straat in de Amsterdamse Wallen

Bewoners en anderen veranderen de stad door hun alledaagse gebruik van de publieke ruimte. Stedelijk beleid en planning lopen niet altijd in pas met dat gebruik. In de binnenstad van Amsterdam komt die botsing tot uiting in de strijd om eigenaarschap. Nanke Verloo deed in het kader van het Public Mediation Programma, samen met haar studenten Nikkie Menting, Robin Hooft van Huysduynen, Anna Idzinga, Eva Kieft, Reijer Lomans en Thom van Woerkum, onderzoek naar eigenaarschap in een controversieel gebied: de Wallen. Van wie is de binnenstad van Amsterdam? En welke lessen leren we van de ...
Experimenteren met big data

Experimenteren met big data

Fietsonderzoek is sinds vijf jaar een veel besproken onderwerp binnen de ruimtelijke wetenschap en beleidswereld. Onder druk van duurzaamheidsdoelstellingen, dichtslibbende fietspaden en parkeerproblemen experimenteren steden op verschillende manieren met oplossingen. De manier waarop informatie over de fietser wordt verzameld is ook onderdeel van dit experiment. Dankzij verschillende technologische ontwikkelingen is het mogelijk meer over fietsers en voetgangers te leren. Dit is niet alleen handig voor de gebruiker maar vormt ook een bron van nieuwe informatie voor planners om de ...
Lopen door instituties

Lopen door instituties

De detailhandelsstructuur van Nederland is uniek door het ontbreken van perifere shopping malls. Hoe dat komt was de hoofdvraag van mijn proefschrift Building for Consumption. In polderend Nederland heeft iedereen (zelfs concurrenten!) een vinger in de pap bij het ontwikkelen van grote winkelgebieden, zoals de ArenA Boulevard in Amsterdam Zuidoost. In tegenstelling tot in andere landen, zoals Duitsland en Engeland, wijken het ontwerp en de inhoud sterk af van de prototypische shopping mall. Perifere detailhandelsontwikkelingen zijn allesbehalve een natuurlijk economisch verschijnsel maar ...
Een nieuwe omgang met landschap in de Zuidvleugel

Een nieuwe omgang met landschap in de Zuidvleugel

In de Zuidvleugel ligt tussen de stedelijke kernen een open gebied met veel potentie. Door de continue ruimteclaims vanuit de steden is het open landschap van de Zuidvleugel stukje voor stukje afgeknabbeld. Dit komt omdat het landschap lange tijd als contramal van de steden is gezien. Het landschap van de Zuidvleugel kan echter een veel grotere waarde hebben als het als een netwerk wordt beschouwd. Het landschap heeft namelijk de potentie om een unieke en onmisbare bron voor de identiteit van de Zuidvleugel te worden. Het afgelopen jaar werkte het ontwerp- en onderzoekslaboratorium ...
Hoe groot is uw buurt?

Hoe groot is uw buurt?

Hoe groot is het gebied dat mensen in gedachten hebben bij het beantwoorden van vragen over hun eigen buurt? Deze buurtaanduiding blijkt veel kleiner te zijn dan de gebieden waarnaar de data doorgaans geaggregeerd worden. Dit leidt niet alleen tot een onterecht beeld van homogeniteit binnen en tussen gebieden, maar kan ook belangrijke gevolgen hebben voor de validiteit van gangbare onderzoeksvragen. De gepercipieerde buurtgrootte en de effecten ervan op onderzoeksbevindingen verdienen derhalve verdere aandacht van alle onderzoekers, zowel binnen de wetenschap als in de beleidspraktijk, ...