Artikelen

Lopen door instituties

Lopen door instituties

De detailhandelsstructuur van Nederland is uniek door het ontbreken van perifere shopping malls. Hoe dat komt was de hoofdvraag van mijn proefschrift Building for Consumption. In polderend Nederland heeft iedereen (zelfs concurrenten!) een vinger in de pap bij het ontwikkelen van grote winkelgebieden, zoals de ArenA Boulevard in Amsterdam Zuidoost. In tegenstelling tot in andere landen, zoals Duitsland en Engeland, wijken het ontwerp en de inhoud sterk af van de prototypische shopping mall. Perifere detailhandelsontwikkelingen zijn allesbehalve een natuurlijk economisch verschijnsel maar ...
Een nieuwe omgang met landschap in de Zuidvleugel

Een nieuwe omgang met landschap in de Zuidvleugel

In de Zuidvleugel ligt tussen de stedelijke kernen een open gebied met veel potentie. Door de continue ruimteclaims vanuit de steden is het open landschap van de Zuidvleugel stukje voor stukje afgeknabbeld. Dit komt omdat het landschap lange tijd als contramal van de steden is gezien. Het landschap van de Zuidvleugel kan echter een veel grotere waarde hebben als het als een netwerk wordt beschouwd. Het landschap heeft namelijk de potentie om een unieke en onmisbare bron voor de identiteit van de Zuidvleugel te worden. Het afgelopen jaar werkte het ontwerp- en onderzoekslaboratorium ...
Hoe groot is uw buurt?

Hoe groot is uw buurt?

Hoe groot is het gebied dat mensen in gedachten hebben bij het beantwoorden van vragen over hun eigen buurt? Deze buurtaanduiding blijkt veel kleiner te zijn dan de gebieden waarnaar de data doorgaans geaggregeerd worden. Dit leidt niet alleen tot een onterecht beeld van homogeniteit binnen en tussen gebieden, maar kan ook belangrijke gevolgen hebben voor de validiteit van gangbare onderzoeksvragen. De gepercipieerde buurtgrootte en de effecten ervan op onderzoeksbevindingen verdienen derhalve verdere aandacht van alle onderzoekers, zowel binnen de wetenschap als in de beleidspraktijk, ...