Artikelen

Afwijkplanologie

Afwijkplanologie

Na invoering van de Omgevingswet staan niet langer omgevingsplannen, maar afwijkactiviteiten centraal in de besluitvorming over nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Het omgevingsplan, als opvolger van onder andere het bestemmingsplan, zal vooral als beheersregeling gaan functioneren. De gemeenteraad is verplicht afwijkactiviteiten hierin op te nemen. Deze afwijkactiviteiten kunnen snel en zonder instemming van de gemeenteraad mogelijk worden gemaakt. Dit resulteert in afwijkplanologie. In de praktijk van de Nederlandse ruimtelijke ordening wordt veel gebruik gemaakt van pragmatische ...
Bestuurders en betekenisgeving bij publieke bouwprojecten

Bestuurders en betekenisgeving bij publieke bouwprojecten

Iedereen kent voorbeelden van publieke bouwprojecten die tot fiasco's hebben geleid. Bestuurders lijken bij deze projecten met lege handen te staan. Toch kunnen zij wel degelijk invloed uitoefenen op de wijze waarop het project begrepen wordt. Welke vormen van betekenisgeving worden in het proces bij grote ruimtelijke projecten toegepast? Een onderzoek onder diverse ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers uit de Nederlandse praktijk geeft inzicht in betekenisgeving bij grote projecten in het publieke domein. Bij publieke bouwprojecten is vaak sprake van negatieve beeldvorming, wat ...
Strijd om de straat in de Amsterdamse Wallen

Strijd om de straat in de Amsterdamse Wallen

Bewoners en anderen veranderen de stad door hun alledaagse gebruik van de publieke ruimte. Stedelijk beleid en planning lopen niet altijd in pas met dat gebruik. In de binnenstad van Amsterdam komt die botsing tot uiting in de strijd om eigenaarschap. Nanke Verloo deed in het kader van het Public Mediation Programma, samen met haar studenten Nikkie Menting, Robin Hooft van Huysduynen, Anna Idzinga, Eva Kieft, Reijer Lomans en Thom van Woerkum, onderzoek naar eigenaarschap in een controversieel gebied: de Wallen. Van wie is de binnenstad van Amsterdam? En welke lessen leren we van de ...
Experimenteren met big data

Experimenteren met big data

Fietsonderzoek is sinds vijf jaar een veel besproken onderwerp binnen de ruimtelijke wetenschap en beleidswereld. Onder druk van duurzaamheidsdoelstellingen, dichtslibbende fietspaden en parkeerproblemen experimenteren steden op verschillende manieren met oplossingen. De manier waarop informatie over de fietser wordt verzameld is ook onderdeel van dit experiment. Dankzij verschillende technologische ontwikkelingen is het mogelijk meer over fietsers en voetgangers te leren. Dit is niet alleen handig voor de gebruiker maar vormt ook een bron van nieuwe informatie voor planners om de ...
Lopen door instituties

Lopen door instituties

De detailhandelsstructuur van Nederland is uniek door het ontbreken van perifere shopping malls. Hoe dat komt was de hoofdvraag van mijn proefschrift Building for Consumption. In polderend Nederland heeft iedereen (zelfs concurrenten!) een vinger in de pap bij het ontwikkelen van grote winkelgebieden, zoals de ArenA Boulevard in Amsterdam Zuidoost. In tegenstelling tot in andere landen, zoals Duitsland en Engeland, wijken het ontwerp en de inhoud sterk af van de prototypische shopping mall. Perifere detailhandelsontwikkelingen zijn allesbehalve een natuurlijk economisch verschijnsel maar ...