Adri Duivesteijn

Author profile
Adri was Eerste-Kamerlid voor de PvdA. Hij is woordvoerder op het beleidsterrein van het wonen.

PvdA-politicus Adri Duivesteijn is al meer dan veertig jaar intensief betrokken bij de Nederlandse ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling, de kwaliteit van woningen en architectuur. Zijn primaire oriëntatie is de rol die de burger in deze processen speelt; Duivesteijn heeft altijd gepleit voor meer zeggenschap voor de eindgebruiker(s).

Meer informatie is te vinden op: https://www.adriduivesteijn.nl/