Angelique Ruiter

Author profile
Angelique Ruiter is werkzaam als senior onderzoeker bij het lectoraat CoDesign van de Hogeschool Utrecht

Angelique Ruiter is werkzaam als senior onderzoeker bij het lectoraat CoDesign van de Hogeschool Utrecht en daarnaast als associate lector Duurzaamheidtransities bij Hogeschool Inholland. Angelique doet en onderzoekt transformatief onderzoek, gericht op het verwerven van kennis om bij te dragen aan het oplossen van urgente maatschappelijke problemen. Zij richt zich daarbij op methoden die niet alleen cognitieve kennis of kennisproducten opleveren, maar juist ook zorgen voor een verandering in ervaring van waaruit nieuwe paradigma’s kunnen ontstaan.