Arno Eversdijk

Author profile
Arno is bestuurskundige en als inkoopmanager werkzaam bij Rijkswaterstaat, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Arno: "In juni 2013 ben ik gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht op een onderzoek naar de besluitvormingspraktijk bij rijksoverheden om Nederlandse weginfrastructurele projecten wel of soms niet in PPS-verband te realiseren. PPS is de afkorting van publiek-private samenwerking. Mijn studie biedt inzicht in de standpunten en werkelijke motieven achter de keuzen van politieke bestuurders en (top-) ambtenaren. Tijdens mijn onderzoekstraject heb ik ook enkele wetenschappelijke artikelen geschreven over PPS.

Als inkoopmanager ben ik verantwoordelijk voor de organisatie en de begeleiding van aanbestedingstrajecten van infrastructurele projecten en de vormgeving van informatieprocessen tijdens de aanbestedingsprocedures. Vanaf 1998 ben ik werkzaam bij Rijkswaterstaat. Tussen september 2007 en december 2010 was ik lid van het tenderteam van Rijkswaterstaat dat de aanbesteding begeleidde van DBFM-project A15 Maasvlakte-Vaanplein. Design-Build-Finance-Maintain is een PPS-vorm. Sinds 2011 ben ik werkzaam binnen het programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA); eerst als lid van het overkoepelende SAA-team Contractmanagement, later als inkoopmanager en plaatsvervangend-contractmanager voor het DBFM-project A6 Almere."

Meer informatie is te vinden op Arno zijn website: http://www.arno-eversdijk.nl/