Barend Wind

Author profile
Barend is als Universitair Docent Sociale Planologie verbonden aan het Departement Planologie van de Rijksuniversiteit Groningen.

Als onderzoeker ben ik geïnteresseerd in de sociale en ruimtelijke gevolgen van hedenhdaagse sociaal-economische en beleidsveranderingen. Mijn expertise is met name gelegen in de volgende domeinen, en de raakvlakken daartussen:

  • Volkshuisvesting
  • Woningmarkt
  • Stedelijke ongelijkheid
  • Sociale / ruimtelijke rechtvaardigheid
  • Welvaartsstaten
  • Stadsbestuur