Barrie Needham

Author profile
Barrie was hoogleraar planologie aan de Radboud Universiteit, Nijmegen, sinds 2007 met emeritaat.

Needham studeerde economie aan de Cambridge University, waar hij in 1964 afstudeerde. Hij werkt vanaf 1978 aan de Radboud Universiteit Nijmegen, promoveerde in 1982 en werd in 1994 aangesteld als hoogleraar planologie. Zijn onderzoek richtte zich op de wisselwerking tussen het ruimtelijk beleid en de markt voor grond en gebouwen. Needham is bekend geworden door het introduceren van de residuele grondwaardeberekening en door zijn publicaties over beleid en planologie.