Beatriz Pineda Revilla

Author profile
Beatriz Pineda Revilla is senior-onderzoeker stedelijk bestuur en sociale innovatie aan de Hogeschool van Amsterdam.

Beatriz Pineda Revilla (b.pineda.revilla@hva.nl) is Senior Onderzoeker en Docent aan de Hogeschool van Amsterdam. Haar huidige onderzoek en onderwijs richten zich op de governance van de energietransitie, waarbij ze specifiek kijkt naar hoe burgerparticipatieprocessen verbeterd kunnen worden om het energiebewustzijn te vergroten en gedragsverandering te beïnvloeden. Ze is gepromoveerd in Sociologie en Planologie aan de Universiteit van Amsterdam en heeft een MSc in Urban Studies van dezelfde universiteit. Ze heeft ook een Master in Architectuur met een specialisatie in Stedelijke en Regionale Planning van de Universiteit van Navarra en heeft een aantal jaren als stedenbouwkundige gewerkt voordat ze haar academische carrière begon.