Bregje Schulten

Author profile
Bregje is trainee bij Dura Vermeer Bouw Zuid.

Bregje Schulten is afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) in 2023, waar ze zowel haar bachelor Bouwkunde als haar master Urban Systems and Real Estate (USRE) heeft behaald. Onder begeleiding van Astrid Kemperman, Pauline van den Berg en Yuwen Zhao heeft ze onderzoek gedaan naar de relatie tussen de gebouwde omgeving en eenzaamheid. De bevindingen van haar onderzoek hebben niet alleen theoretische inzichten opgeleverd, maar zijn ook vertaald naar praktische toepassingen. Deze toepassingen hoopt ze nu ook in de praktijk te kunnen brengen, om een tastbare bijdrage te leveren aan het bevorderen van inclusieve en verbonden omgevingen waarin eenzaamheid wordt verminderd en sociale cohesie wordt gestimuleerd.