David Evers

Author profile
David is senior onderzoeker ruimtelijke ordening bij het Planbureau voor de Leefomgeving