Dinand Ekkel

Author profile
Dinand is lector Groene & Vitale Stad aan de Aeres Hogeschool

Dinand Ekkel is vanaf 2006 verbonden aan de Aeres Hogeschool Dronten en sinds 1 maart 2011 lector Groene & Vitale Stad op de locatie Almere. Hij studeerde in 1988 af Wageningen in de Zoötechniek en promoveerde in 1996 aan de Universiteit van Utrecht. Hij deed onderzoek naar de interactie tussen dieren en hun omgeving. Bestudering van gedrag en gezondheid van dieren geeft inzicht in de mate waarin de omgeving aansluit bij de behoeften van het dier. Op dezelfde wijze kijkt hij nu naar de mens. In zijn lectoraat bestudeert hij de interactie tussen de mens en de stedelijke omgeving. De natuur en het groen in de stad zijn onmisbare onderdelen van die omgeving en dragen positief bij aan de gezondheid en het welzijn van de stedeling. Maar hoeveel groen is nodig, waar moet het aanwezig zijn en hoe ziet het er uit? Dat zijn vragen die aan de orde komen in het lectoraat. Naast zijn functie als lector is Dinand Ekkel ook de teamleider van het Team Praktijkgericht Onderzoek in Almere.