Edwin Buitelaar

Author profile
Edwin is senior onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving en bijzonder hoogleraar grond- en vastgoedontwikkeling (Universiteit Utrecht).

Daarnaast is hij research fellow bij de Amsterdam School of Real Estate (ASRE). Voordien werkte hij als onderzoeker en docent bij de Radboud Universiteit Nijmegen, alwaar hij ook gepromoveerd is (in 2007). Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op het functioneren van de grondmarkt, het grondbeleid en gebiedsontwikkeling. Daarbij besteedt hij aandacht aan zowel de juridisch-planologische als de financieel-economische kant. In het recente verleden was hij onder andere projectleider van 'Gebiedsontwikkeling en commerciele vastgoedmarkten' (2013), 'De Verdeelde triomf. Verkenning van stedelijk-economische ongelijkheid en opties voor beleid' (2016) en 'Divergentie op de kantorenmarkt. Een onderzoek naar uitblijvend marktevenwicht' (2017).