Emil van Eck

Author profile
Emil (emil.vaneck@ru.nl) is hoofdredacteur van Rooilijn en postdoctoraal onderzoeker (Radboud Universiteit Nijmegen) op het gebied van de gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken.

Emil van Eck is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de afdeling Geografie,Planologie en Milieu van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij doet binnen het kader van het ‘Innovatieprogramma Active Living’ onderzoek naar de gezonde leefomgeving en richt zich specifiek op het beleids- en besluitvormingsproces rondom gebiedsgerichte ontwikkelingen in kwetsbare wijken. Emil verdedigt in februari 2024 zijn proefschrift getiteld ‘Public space in endless motion’ aan de Radboud Universiteit. Hiervoor deed hij vier jaar lang etnografisch onderzoek naar straatmarkten en kooplieden in Nederland. Emil’s onderzoek richt zich op de visies en ideologieën die ten grondslag liggen aan stedelijke (her)ontwikkelingen en hoe deze ontwikkelingen zich vertalen in de ‘geografie van het alledaagse leven’. Centrale thema’s die hierbij horen zijn sociaal-ruimtelijke ongelijkheid, gentrificatie, stigmatisering, racialisering en place-making.
Naast zijn werk als geograaf is Emil geïnteresseerd in journalistiek. Sinds november 2023 combineert hij zijn passie voor het vakgebied met schrijven als hoofdredacteur van Rooilijn.