Hans Mommaas

Author profile
Hans Mommaas is emeritus hoogleraar (Tilburg University) en voorzitter van de Commissie m.e.r. Eerder was hij directeur van het PBL.

Hans Mommaas (prof. em. Tilburg University) is momenteel Voorzitter van de Commissie voor de Milieueffectrapportage (CieMER) en Voorzitter van de Ecologische Autoriteit. Bovendien is hij voorzitter van het Programmaberaad Brede Welvaart (in oprichting). Hiervoor was hij Directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).