Hans van der Cammen

Author profile
Hans was bijzonder hoogleraar Ruimtelijke Planning aan de Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. Hans van der Cammen is een groot deel van zijn werkende leven verbonden geweest aan de Universiteit van Amsterdam, eerst als medewerker en hoofddocent en sinds 1995 als bijzonder hoogleraar Ruimtelijke planning, in het bijzonder het stedelijk ontwikkelingsmanagement. Daarnaast werkte hij onder meer als planologisch consultant bij TNO Inro en directeur Planontwikkeling bij de Rijksplanologische dienst. Daarnaast was hij zelfstandig adviseur ruimtelijke ordening.

  •