Jan-Willem Oudhof

Author profile
Jan-Willem Oudhof is sinds 2016 werkzaam als directievoerder archeologie bij de Alliantie Markermeerdijken. Hij is directeur, senior archeoloog bij Buro de Brug.