Janneke Rutgers Zoet

Author profile
Janneke is projectleider en onderzoeker bij RUIMTEVOLK en verbonden aan de Radboud Universiteit.

Op dit moment werk ik al s projectleider en onderzoeker dorpen en regionale ontwikkeling bij RUIMTEVOLK. Mijn affiniteit ligt op het snijvlak van vraagstukken rondom de ruimtelijke (plattelands-) ontwikkeling en governance. Ik heb me gespecialiseerd in regionale samenwerkingsprocessen in regio’s die te maken hebben met demografische veranderingen (bevolkingsdaling, vergrijzing). Ik verdiep me naast de geografische en bestuurskundige aspecten in de ‘zachte’ culturele en sociale factoren binnen de samenwerking en schakelt graag tussen de schaal van de leefgemeenschap (dorp) en het regionale gedeelde belang.

Deze werkzaamheden combineer ik met mijn PhD-onderzoek aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In dit onderzoek analyseer ik regionale samenwerking in Nederlandse regio's die te maken hebben met bevolkingsdaling waaronder de Achterhoek en de Hoeksche Waard.

Ik ben als stedenbouwkundige afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft, Urbanism, Spatial Planning & Strategy and Urban Design. Tijdens en na mijn afstuderen heb ik mij gespecialiseerd in strategieën voor regionale bevolkingskrimp.

(via Linkedin)