Jeroen Kluck

Author profile
Jeroen is lector Water in en om de stad aan de Hogeschool van Amsterdam

Jeroen Kluck (j.kluck@hva.nl) is lector Water in en om de stad aan de Hogeschool van Amsterdam. Jeroen studeerde Civiele Techniek aan de Technische Universiteit in Delft. Aan diezelfde universiteit promoveerde hij in 1997 op een onderzoek naar de stroming en bezinking in bergbezinkbassins. Jeroen heeft meegewerkt aan een hele reeks modellen om het functioneren van regenwatersystemen en waterketens goed in beeld te krijgen. Hij adviseerde waterschappen en grote en kleine gemeenten over riolering, stedelijk waterbeheer en energie in de waterketen.