Jitske van Popering-Verkerk

Author profile
Jitske is werkzaam bij GovernEUR/Erasmus Universiteit Rotterdam en doet onderzoek naar participatie en samenwerking rond complexe vraagstukken.