Lisanne Corpel

Author profile
Lisanne is docent-onderzoeker Klimaatbestendige Stad aan de Hogeschool van Amsterdam

Lisanne Corpel (l.a.corpel@hva.nl) doet praktijkgericht onderzoek bij het lectoraat Water in en om de stad van de Hogeschool van Amsterdam. Zij doet momenteel onderzoek naar het effect van blauwgroene daken op hitte in woningen. Met een achtergrond in sociale geografie en planologie is Lisanne niet alleen geïnteresseerd in de technische kant van het klimaatbestendiger inrichten van een (stedelijk) gebied maar kijkt zij ook naar ruimtelijke en sociale aspecten voor een duurzame transitie