Maurice Harteveld

Author profile
Maurice Harteveld is verbonden aan de leerstoel Stadsontwerp aan de Technische Universiteit Delft en hij is gasthoogleraar aan diverse instituten en universiteiten in het buitenland. Daarnaast werkt hij onder meer bij het Bureau Architectenregister.

Maurice Harteveld heeft een ononderbroken focus op de openbare ruimte, in het bijzonder gerelateerd aan het stedenbouwkundig ontwerp en de architectuur van de stad. Deze focus is in de tijd verschoven naar een meer intercultureel begrip van ‘menselijke ruimte’, in het bijzonder het architectonisch en stedenbouwkundig ontwerp voor mensen op verschillende plaatsen over de hele wereld. Zijn werk draagt nog steeds bij aan de herpositionering van de ontwerptheorie. Publicaties over ‘interior public space’ en ‘interior urbanism’ (sinds 2005), en bijv. over ‘the city of the future’ en ‘port-city futures’ (sinds 2016) getuige van zijn werk. Zijn internationale oeuvre, zowel in onderzoek als in onderwijs, brengt stadsontwerp terug naar zijn fundamentele interdisciplinaire karakter; - in de overlap van verantwoordelijkheden; - op niet-structurele wijze en - met betrokken gebruikers. Uiteraard overschrijdt hij de disciplinaire grenzen van de culturele antropologie, stadssociologie en omgevingspsychologie, en als zodanig doceert hij een breed scala aan verwante methoden. Daarmee helpt hij specifiek toekomstige uitdagingen voor ontwerpers te verduidelijken op basis van sociaal-ruimtelijke dynamiek. Dit doet hij ook voor overheden. Synchroon helpt hij de geschiedenis te herkaderen vanuit de vragen die we vandaag hebben.