Mendel Giezen

Author profile
Mendel Giezen is universitair docent in duurzame stedelijke ontwikkeling en infrastructuur. Zijn werk focust op klimaatbestendige steden en stedelijke CO2-mitigatie.

Mendel Giezen is universitair docent in duurzame stedelijke ontwikkeling en infrastructuur. Zijn onderzoek- en onderwijsfocus is op klimaatbestendige steden, stedelijke CO2 mitigatie en de integratie van nieuwe technologieën in stedelijke planning. E-mailadres: M.Giezen@uva.nl.