Nanke Verloo

Author profile
Nanke is Universitair Docent in Stedelijke Planologie aan de Universiteit van Amsterdam

Zij heeft zich gespecialiseerd in conflict, burgerparticipatie, en in- en uitsluiting in stedelijke ontwikkelingsprocessen. Ze is opgeleid in zowel Antropologie als Bestuurskunde en gebruikt een interdisciplinaire en etnografische benadering om te onderzoeken hoe steden inclusiever kunnen worden bestuurd, geleefd en beleefd.