Patricia Theuws

Author profile
Patricia is partner bij Bureau Queste. Zij werkt ruim vijftien jaar op het terrein van wonen en stedelijke ontwikkeling.

Patricia werkte bij gemeente, woningcorporatie en een adviesbureau. Zij kan daardoor vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken of belangen benaderen. Haar werk begint vaak waar sectoren of partijen gaan samenwerken of willen gaan samenwerken. Denk hierbij aan de wisselwerking tussen wonen, zorg, welzijn, maar ook aan de samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties. Zij kan bestuurders ondersteunen om te komen tot een gedragen visie en managers bij staan in het vertalen van een visie naar een adequate aanpak.