Paul Gerretsen

Author profile
Paul Gerretsen is agent van de Verenging Deltametropool

Paul Gerretsen is hoofdontwerper op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en architectuur. Hij heeft gestudeerd aan de gerenommeerde universiteiten TU Delft en de ETH Zürich. Hij studeerde af met een eervolle vermelding in 1999 aan de TU Delft als Master of Science, Architecture. Na zijn opleiding werkt hij voor de Nederlandse Rijksplanologische Dienst, waar hij betrokken is geweest bij studies voor de ontwikkeling van een strategische ruimtelijke ordening voor Nederland. Vanaf 2003 heeft Paul Gerretsen gewerkt bij Maxwan A+U voor zowel stedelijke en regionale ontwerpen en studies.

Hij was projectleider van het prestigieuze Barking Riverside Master Plan, een nieuw stadsdeel voor 25.000 mensen in de London Thames Gateway (Oost-Londen) en hij werkte aan het regionale project ‘Deltametropool’, een studie over de toekomst van de Randstad.

Tussen 2005 en 2008 was Paul Gerretsen ateliermeester van Atelier Zuidvleugel, een onderzoekatelier van de publieke partijen in de Zuidvleugel van de Randstad, geïnitieerd door de Provincie Zuid-Holland. In deze functie was hij verantwoordelijk voor projecten en publicaties over de ontwikkeling van bereikbaarheid, stedelijkheid en landschap in de netwerkstad die de zuidelijke Randstad aan het worden is.

Sinds 2001 doceert hij op tal van scholen en universiteiten waaronder de Technische Universiteit Delft, de Technische Universität München en de Academies van Bouwkunst in Arnhem, Amsterdam en Rotterdam.

Sinds 2008 is hij agent van de Vereniging Deltametropool, het platform en laboratorium dat zich richt op de metropolitane ontwikkeling van Nederland. In zijn functie geeft Paul Gerretsen richting aan de koers van de vereniging, leiding aan het uitvoerende agentschap en is hij een veel gevraagde opinion leader en moderator op het terrein van de grootschalige stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast wordt hij ook regelmatig door buitenlandse overheden en instellingen als adviseur geraadpleegd.