Reinout Kleinhans

Author profile
Reinout Kleinhans is universitair hoofddocent stedelijke vernieuwing aan de Technische Universiteit Delft.

Dr. Reinout Kleinhans is universitair hoofddocent stedelijke vernieuwing aan de Technische Universiteit Delft, faculteit Bouwkunde, afdeling Stedebouw.