Rixt Bijker

Author profile
Rixt is adviseur en onderzoeker bij KAW architecten.

Rixt Bijker (r.bijker@kaw.nl) is opgeleid als socioloog en cultureel geograaf en gepromoveerd op een naar de migratie naar minder polulaire plattelandsgebieden waarbij de kenmerken en motieven van de mensen die verhuizen centraal stonden. In 2016 en 2017 was zij als postdoc betrokken bij het onderzoeksproject ‘Goede contacten, sterke buurten?’ dat als doel had meer inzicht te krijgen in de keuze van mensen om wel of niet actief betrokken te zijn bij hun buurt of woonplaats, met name in de rol die sociale aspecten in die keuze spelen. Sinds 2018 werkt zij als adviseur en onderzoeker voor KAW architecten.