Sigrid Pauwels

Author profile
Sigrid is hoogleraar bij de faculteit Rechten aan de Universiteit Antwerpen

Prof. dr. Sigrid Pauwels is gespecialiseerd in Bouwrecht en Juridische aspecten van Stadsontwikkeling.

Zij zetelt als bijzittend Bestuurlijk Rechter in de Raad voor Betwisting van Studievoortgangsbelissingen te Brussel.

In 2014 richtte zij samen met Prof. dr. Esther van Zimmeren het ‘Metropolitan Legal Lab’ (MLL) op. MLL is een open onderzoeksforum van juristen, academici en experten uit het werkveld die zich buigen over complexe juridische vraagstukken rond de uitdagingen van de grootstad van de toekomst - zgn. 'wicked problems' - zoals klimaatverandering, verdichting van stadskernen en mobiliteit. MLL stoelt op een nauwe samenwerking tussen de Faculteiten Rechten en de Faculteit Ontwerpwetenschappen.