Sjoerd Nota

Author profile
Sjoerd is docent en onderzoeker Verkeer & openbare ruimte aan het kenniscentrum Shared Space van de NHL Hogeschool.

Sjoerd draagt met onderzoek, kennisoverdracht, advies en ontwerp bij aan veilige, functionele en aantrekkelijke wegen, straten, dorpskernen, pleinen, plattelandswegen en stedelijke centra. Met een verkeerskundige achtergrond, een grote mate van flexibiliteit en met ruime ervaring kan hij op vele wensen van de opdrachtgever inspelen. Hij werkt zelfstandig, binnen netwerkverbanden of op basis van tijdelijke detachering. Opdrachtgevers zijn onder meer overheden, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en bureaus op het gebied van civiele techniek, stedenbouw en landschap. Kijk ook op http://www.ruimtevooriedereen.nl