Tako Postma

Author profile
Tako is zelfstandig architect en werkt onder de noemer ruimtelijke strategie. Daarnaast is hij stadsbouwmeester van Delft en lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in Amsterdam.